V系ギタリスト&ドラム
Kiyoharu~~~~~
forgot to post kiyoharu gif~~~ how could i forget XDDD

Kiyoharu~~~~~

forgot to post kiyoharu gif~~~ how could i forget XDDD

  1. meganemeeza reblogged this from hikarialice9
  2. alexiahime reblogged this from hikarialice9
  3. hikarialice9 posted this